Naast goede en onderbouwde technische richtlijnen om het volleybalspel aan te leren, is het voor een club ook belangrijk om voldoende aandacht te hebben voor het welzijn van de jeugdspelers. Om dit te waarborgen heeft de club een jeugdcharter uitgewerkt, waarin alle grote en kleine afspraken zijn vermeld die gelden binnen onze club, en dit zowel voor spelers als ook voor ouders, trainers, begeleiders en scheidsrechters.

Elk lid van onze club wordt geacht op de hoogte te zijn van deze afspraken en deze ook na te leven.

De laatste versie van het jeugdcharter vind je hier.