Het beleid van de club is opgebouwd volgens volgende pijlers:

1. VOLLEYBALCLUB HZ93 = Dé volleybalclub van Groot-Zemst & Steenokkerzeel

VOLLEYBALCLUB HZ93 wil dé volleybalclub zijn in de regio Groot-Zemst & Steenokkerzeel waarbij de club volleybal aanbiedt aan senioren alsook als aan jeugd (7-19 jaar), en wil hiermee, in samenwerking met alle betrokkenen, een bijdrage leveren aan het algemene sportaanbod in de regio.

2. VOLLEYBAL = Voor Iedereen

VOLLEYBALCLUB HZ93 wil volleybal aanbieden aan elke geïnteresseerde jongere. Al wie de intentie heeft écht te willen volley­ballen is wel­kom. De club zal elke jeugdspeler begeleiden op zijn/haar meest geschikte niveau. Hierbij staat het welzijn van elke speler/speelster centraal.

3. VOLLEYBAL = Hobby

Volleybal spelen blijft een hobby, en daarom wil VOLLEYBALCLUB HZ93 zorgen voor (spel)plezier en succeservaringen voor elke speler/speelster.

4. VOLLEYBAL = Sport

Volleybal is een sport. Het is de plicht van de club om deze sport op een kwalitatieve manier aan te leren, met aandacht voor de specifieke fysieke en technische aspecten van de sport.

Hierbij streeft VOLLEYBALCLUB HZ93 ernaar om elke jongere op een verantwoorde manier te begeleiden naar zijn of haar maximaal lichamelijk rendement.

5. VOLLEYBAL = In ploeg

Volleybal speel je niet alleen maar in groep. VOLLEYBALCLUB HZ93 zal daarom de jeugdspelers indelen in ploegen volgens leeftijd en niveau, waarbij een goede teamgeest voorop gesteld wordt.

VOLLEYBALCLUB HZ93 wil er naar streven dat binnen de club elke ploeg samenho­righeid uit­straalt, en wil elke speler/speelster de nodige attitude aanleren om dit waar te maken. Gedrag dat deze doelstelling ondermijnt wordt niet geduld.

6. VOLLEYBAL = Competitie

VOLLEYBALCLUB HZ93 schrijft de jeugdploegen in de provinciale competities en wil zoveel mogelijk jeugdspelers effectief in competitie brengen.

De club ambieert niet om zo veel mogelijk van deze competities te winnen maar beschouwt het competitie-element als een noodzakelijke component om ploegen en spelers naar hun hoogste spelniveau te brengen. Competitie leert jongeren ook om op een sportieve en eerlijke manier het beste van zichzelf te willen geven, en leert hen omgaan met winst en verlies.

 

Beleidsplan

VOLLEYBALCLUB HZ93 actualiseert jaarlijks haar doelstellingen rond de jeugdwerking en specifieert telkens enkele concrete doelstellingen, wat resulteert in een beleidsplan. Het beleidsplan vind je hier terug.